240PS
Pineapple Stick
Donut - 3
3 Pcs Donuts
Donut - 6
6 Pcs Donuts
Chicken_Bundle
Chicken Bundle
Beef_Bundle
Beef Bundle
CrispyBeef1
Crispy Beef
ChickenCrunch1
Chicken Crunch
Iced Spanish Latte
Iced Spanish Latte
DuoWrap_CC
Duo Chicken Strip Wrap
DuoWrap_CC & GC
Duo Chicken Strip Wrap & Grilled Chicken Wrap
DuoWrap_CC & BG
Duo Chicken Strip Wrap & Grilled Beef Wrap
DuoWrap_GC
Duo Grilled Chicken Wrap
DuoWrap_GB
Duo Grilled Beef Wrap
DuoWrap GC & GB
Duo Grilled Chicken Wrap & Grilled Beef Wrap